• Historie

  De geschiedenis van v.v. Musselkanaal

  De voetbalvereniging Musselkanaal is opgericht op 14 maart 1931. Dit houdt echter niet in dat voor die periode er in Musselkanaal niet tegen een bal aan werd getrapt. Meteen na de eerste wereldoorlog kende Musselkanaal 2 voetbalverenigingen, t.w. MIA (Musselkanaal In Aktie) en VOMOS (Vele-Oefeningen-Maken-Ons-Sterk). MIA speelde op een terrein aan de Sluisstraat waar nu de vetsmelterijen van Ten Kate staan en VOMOS heeft gespeeld aan de Verbindingsweg. Helaas zijn deze verenigingen geen lang leven beschoren. De redenen van het verdwijnen van MIA en VOMOS moet waarschijnlijk gezocht worden in het feit dat van gemeentewege te weinig medewerking, of zo u wilt teveel tegenwerking werd ondervonden. Immers op zondagen mochten geen vermakelijkheden plaatsvinden. Vele Musselkanaalsters moesten hun favoriete sport buiten de gemeentegrenzen bedrijven. Nieuw Buinen was een van de verenigingen die hiervan profiteerde.

  De voetbalsport blijft actueel
  De voetbalsport blijft, ondanks het verdwijnen van beide verenigingen, de gemoederen bezighouden. Na een aantal vergaderingen durft men er in het voorjaar van 1931 op aan om een oprichtingsvergadering te beleggen. Deze vergadering werd gehouden in "Hotel Schot". Mannen van het eerste uur zijn: J. Tillema, E. Kruize, J. Schot, H. Heite en J. Ebels (eerste voorzitter).

  De wedstrijden werden gespeeld op een stuk bouwland (ter hoogte van de woning van R. Schür, aan de Kruisstraat nr. 31 te Musselkanaal) dat men huurde van de heer Schot.

  Tijdens de oorlog werd er slechts sporadisch in competitieverband gevoetbald.

  Het sportpark in Musselkanaal
  In 1955 betrok Musselkanaal de accommodatie in het park, alwaar het nu nog steeds voetbalt. Gedurende de jaren na de oprichting tot en met het betrekken van de nieuwe accommodatie heeft Musselkanaal al die jaren Hotel Schot als thuishaven gehad. Hier werd er omgekleed, na de wedstrijd iets gedronken en bij uitwedstrijden vertrok men hier.

  In de jaren 1975 en 1976 wordt het sportpark gerenoveerd. Na de renovatie beschikt Musselkanaal over vier speelvelden en een half verhard oefenveld. In 1978 besluit men tot de bouw van een overdekte tribune. Deze komt na een periode van hard werken in 1979 gereed. Dankzij de plaatselijke handelsvereniging kon dit gerealiseerd worden, want zij droegen een flinke duit bij.

  Een complex dat zijn gelijke niet kent
  Een van zijn grootste tegenslagen in haar geschiedenis kreeg de vereniging te verwerken in 1979 toen namelijk een brand het clubhuis verwoestte. Bij deze brand gingen ettelijke bekers en andere bewijzen van Musselkanaals voetbalprestaties in vlammen op. Ook een groot aantal foto's, notulen en andere administratieve gegevens werden een prooi der vlammen.

  Maar Musselkanaal zou Musselkanaal niet zijn als men bij de pakken neer zou gaan zitten. Met vereende kracht werd een nieuw clubhuis uit de grond gestampt.

  Tijdens de opening sprak de heer Bult van de afdeling Groningen van de KNVB de gedenkwaardige woorden: "Hier staat een bouwwerk dat in de wijde omgeving hare gelijke niet kent".

  De vereniging heeft uiteraard sportieve hoogtepunten gekend (talrijke promoties en bekersuccessen tegen clubs die hoger voetbalden), maar ook dieptepunten (degradaties). Na het kampioenschap in de 3e klasse zondag voetbalt men dit seizoen voor het eerste jaar in de 2e klasse zondag van de KNVB.