•  

     


    Tijdens algemene ledenvergadering van 18 oktober 2019 hebben de leden ingestemd met het voorstel
    tot verduurzaming van onze accommodatie.

     


    Vanuit het bestuur is een projectgroep opgestart met als doel het onderzoeken welke
    energiebesparende maatregelen wij kunnen toepassen om zo de energiekosten te reduceren. Hieruit
    zijn de volgende maatregelen naar voren gekomen:
    - Zonnepanelen op het kantinegebouw;
    - LED verlichting rondom het kunstgrasveld;
    - LED verlichting in en rondom de accommodatie

     


    Na het toelichten van de plannen en de hier bijhorende investeringen stemden de leden in met het
    voorstel.

     

    Wij als bestuur zijn dan ook verheugd dat de leden onze plannen ondersteunen om zo onze
    accommodatie te verduurzamen.

     


    Inmiddels zijn de opdrachten verstrekt aan de diverse partijen en zal de realisatie van het project
    plaatvinden in december 2019.

     

    Met ingang van 2020 zijn wij dan in staat om deels onze eigen energie op
    te wekken en tevens energie te besparen middels de toepassing van LED verlichting.

     


    Wij zijn dan ook trots om dit als vv Musselkanaal zijnde te kunnen realiseren!
    Mochten jullie vragen hebben hierover, neem dan gerust contact op met Bart Haan of Paul Kuiper via
    bestuur@vvmusselkanaal.nl of spreek ons aan wanneer je ons ziet lopen.