• MUSSELKANAAL – Tijdens de Algemene ledenvergadering van 18 oktober jl. hebben de leden ingestemd met de plannen voor het verduurzamen van ons sportpark.

    De afgelopen maand is door diverse bedrijven en vele vrijwilligers hard gewerkt om dit realiseren. Dit houdt in dat wij nu beschikken over ledverlichting rondom het kunstgrasveld en ledverlichting in het clubgebouw en daaromheen. Hiermee wordt een fikse besparing gerealiseerd op ons stroomverbruik.

    Naast het verminderen van het stroomverbruik door het aanpassen van de verlichting zijn we nu ook in staat om duurzame energie op te wekken. Op het dak van het clubgebouw zijn namelijk 56 zonnepanelen geplaatst.

    Middels deze maatregelen zijn we weer een stuk verder met het vergroenen en verduurzamen van de vereniging.

    Namens het bestuur en de projectgroep willen wij eenieder dan ook bedanken die hieraan meegewerkt heeft!