• Beste sportvrienden,

  Het seizoen 2019-2020 is dit jaar helaas al vroegtijdig geëindigd door de COVID-19 pandemie. Sinds maart hebben we geen wedstrijden meer kunnen spelen, maar gelukkig kon er de afgelopen twee maanden wel weer getraind worden. Dit met inachtneming van de richtlijnen van de overheid en KNVB.

  Na de zomerstop hopen wij dat we weer wedstrijden kunnen spelen en dat het mogelijk is voor toeschouwers om hierbij aanwezig te zijn. De precieze invulling hiervan zal nog moeten blijken.

  Ondanks het feit dat er weinig activiteiten op het sportpark waren, hebben wij als bestuur niet stilgezeten. Zo hebben we nagedacht over ontwikkelingen op het sportpark voor de jeugd en de samenstelling van het bestuur in seizoen 2020-2021.

  Pannaveld
  Op ons sportpark zal de komende periode een pannaveld gerealiseerd worden. Dit idee is vorig jaar tot stand gekomen en door de opbrengsten vanuit de lotenactie 2019 en de bijdrage van sponsoren kan dit nu gerealiseerd worden. Het bestuur en de betrokkenen vanuit de club bij dit project zijn van mening dat met de realisatie van dit pannaveld de jeugd hier de komende jaren met veel plezier op kan voetballen!

  Bestuur
  De afgelopen jaren hadden we als vereniging de beschikking over een voltallig bestuur. Na de Algemene Ledenvergadering in december 2020 (informatie hierover volgt op een later tijdstip) zullen een aantal bestuursleden stoppen. De volgende bestuursleden zullen hun functie neerleggen:

  1. Henk Tieben (voorzitter); niet herkiesbaar.
  2. Bert ten Hoff (wedstrijdsecretaris); niet herkiesbaar.
  3. Henk Teuben (accomodatiezaken); niet herkiesbaar.
  4. Bart Haan (algemeen bestuurslid en projecten); niet herkiesbaar.

  Het stoppen als bestuurslid betekent natuurlijk niet dat je niets voor de club kan betekenen. Als bestuur zijn we dan ook blij dat de leden die stoppen alsnog van plan zijn om op verschillende manieren betrokken te blijven binnen de club.
  Inmiddels hebben we als bestuur met een aantal mensen gesprekken gevoerd met betrekking tot een bestuursfunctie. Wij zijn echter van mening dat er binnen de club nog veel meer mensen zijn met ambitie en die wat willen betekenen voor de club!

  Heb je interesse of ben je benieuwd wat verwacht wordt van bestuurslid? Neem dan contact op via bestuur@vvmusselkanaal.nl of neem persoonlijk contact op met een van de bestuursleden!
  Wij lichten graag toe wat er speelt binnen het bestuur en welke mogelijkheden er zijn qua invulling van taken als bestuurslid. Belangrijk om te weten is dat je als bestuurslid niet overal betrokken bij hoeft te zijn. Je kunt je bijvoorbeeld focussen op een bepaald onderwerp en hier primair verantwoordelijk voor zijn.

  Dus zit je vol goede ideeën en ben je van mening dat door middel van jouw inbreng een bijdrage kunt leveren, laat dan wat van je horen!

  Omroep(st)ers gezocht!
  Vanaf volgend seizoen (2020-2021) zijn wij opzoek naar mensen die het leuk vinden om bij een thuiswedstrijd van het 1e elftal plaats te nemen in de omroepcabine.

  Wat zijn je taken?

  -          Voorafgaand aan de wedstrijd een paar leuke klanken uit de speakers laten komen;

  -          Voor aanvang van de wedstrijd de selecties van beide teams aan het publiek kenbaar maken;

  -          Nauwlettend volgen van de wedstrijd. Bij een doelpunt ben jij namelijk degene die het publiek laat weten welke speler gescoord heeft;

  -          Het benoemen van de wissels welke tijdens de wedstrijd plaatsvinden.

  Uiteraard krijg je vanuit de vereniging een aantal consumpties ter beschikking om te zorgen dat je stem optimaal blijft gedurende de wedstrijd.

  Lijkt het jou leuk om vanaf volgend seizoen dit op je te nemen? Of wil je dit wellicht in combinatie met nog iemand doen? Neem dan contact op met een van de bestuursleden, dan bekijken we samen de mogelijkheden.
  Uiteraard staan we ook open voor ideeën vanuit jullie voor de invulling van deze functie!

  Namens het bestuur wens ik jullie allemaal een goede vakantie toe en tot volgend seizoen!

  Paul Kuiper
  Secretaris