• De 2e ledenvergadering van v.v. Musselkanaal vindt dit jaar plaats op vrijdag 15 januari en wordt digitaal gehouden via Microsoft Teams. Deze vergadering dient te worden gehouden om de statuten te kunnen vaststellen zoals deze zijn besproken tijdens de 1e ledenvergadering van 18 december.

  Indien je bij de ALV aanwezig wilt zijn moet je je hiervoor aanmelden. Dit kan tot uiterlijk maandag 11 januari 2021. Je ontvangt dan voorafgaand aan de vergadering een uitnodiging met een Microsoft Teams link die je toegang geeft tot de vergadering.

  Belangrijk: installeer Microsoft Teams op je pc, zie handleiding Teams QS Dit is nodig om deel te kunnen nemen aan de vergadering.

  Agenda:

  Agenda Algemene Ledenvergadering v.v. Musselkanaal d.d. 15 januari 2021: 

  Aanvang 20.00 uur

  1. Opening

  2. Vaststellen nieuwe statuten

  3. Sluiting