Bezoek ons ook op social media:

Deelname en voorwaarden

Het organiseren van een toernooi gaat niet vanzelf. Om te zorgen dat alles gedurende het toernooi in goede banen loopt zijn de volgende regels opgesteld.


1. De door de KNVB vastgestelde reglementen voor nationale toernooien zijn van toepassing.

2. Aanmelding geschiedt via een door VV Musselkanaal te verstrekken inschrijfformulier, ondertekend door de (wedstrijd)secretaris van de betreffende vereniging. Zonder deze ondertekening wordt een formulier niet in behandeling genomen.

3. Een vereniging krijgt bericht van acceptatie van de aanmelding,als inschrijfgeld vragen wij 3 euro p.p ,dit bedrag komt ten goede aan Kika Kinderen Kankervrij.

4. Betaling,de spelers en leiders kunnen bij binnenkomst van het sportpark het geld in een collecte bus van Kika doneren.

5. Ieder team dient onder leiding te staan van een meerderjarige persoon, lid van de betreffende vereniging. Deze is aansprakelijk voor de schade aan eigendommen van derden, die ontstaan is door toedoen van een of meerdere personen van het team.

6. Wanneer blijkt dat een deelnemer / begeleider voor overlast zorgt, kan de betreffende persoon van verdere deelneming of verblijf worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de betreffende persoon en/of vereniging.

7. VV Musselkanaal is niet aansprakelijk voor diefstal, letsel of schade, van welke aard dan ook, ontstaan tijdens het toernooi en het verblijf of in geval van gedeeltelijke of gehele afgelasting van het toernooi in verband met bijzondere omstandigheden.

8. Bij inschrijving van een team wordt aangenomen dat het bestuur van de betreffende vereniging en de aangewezen leiders instemmen met de algemene voorwaarden, zoals hierboven omschreven.

9. Tijdens het toernooi wordt er geen alcohol geschonken.

10. Het begin- en eindsignaal wordt centraal gegeven via de geluidsinstallatie.

Er is twee minuten wisseltijd.

Wij steunen:

Sponsoren: