Bezoek ons ook op social media:

Lief en leed protocol VV Musselkanaal

 

Protocol Lief en leed, april 2018

Het protocol Lief en leed geeft richtlijnen bij bijzondere gebeurtenissen als geboorte, huwelijk, jubilea, (ernstige) ziekte, (ziekenhuis-)opname, operatie en overlijden. Het bestuur van voetbalvereniging Musselkanaal probeert zoveel mogelijk persoonlijke aandacht te schenken bij bovenstaande gebeurtenissen, maar heeft ook de oren en ogen van haar leden nodig, zodat de kans dat een gebeurtenis over het hoofd wordt gezien zo klein mogelijk blijft.  Indien je een gebeurtenis hebt, die onder één van de onderstaande noemers valt, laat dit dan weten aan het bestuur via de secretaris van de vereniging.

Overlijden van leden

 • Een bestuurslid zoekt contact met de nabestaanden.
 •  Namens het bestuur wordt een rouwkaart gestuurd.
 • Er wordt een rouwadvertentie geplaatst in lokale krant. (in het geval van actieve leden, ereleden, leden van verdienste, (oud) bestuursleden en vrijwilligers in functie)
 • Er wordt een In Memoriam geplaatst op de website.
 • Eén of meerdere bestuursleden zijn aanwezig bij de begrafenis/crematie*
 • Bij thuiswedstrijden kan voorafgaand aan de aftrap een minuut stilte in acht worden genomen. In overleg tussen de voorzitter(bestuurslid) en de nabestaanden wordt besproken of dit op prijs wordt gesteld.
 • Bij het overlijden van een aanverwant van het op dat moment actieve lid (kind, ouder, partner) wordt er een rouwkaart gestuurd namens het bestuur.

Ernstige, langdurige ziekte en/of langdurige (ziekenhuis-)opname/operatie

 • Namens de vereniging wordt door het bestuur een beterschapskaart gestuurd
 • Er wordt een bezoek gebracht aan de zieke door één of meerdere bestuursleden of leden van de jeugdcommissie (indien het een jeugdlid betreft) 
 • Er wordt bij het bezoek een fruitmand of bos bloemen meegenomen in het geval van een volwassen lid.
 • Betreft het een jeugdlid, dan wordt afgestemd met de ouders/verzorgers wat een passend geschenk is.

Geboorte of huwelijk

 • Namens het bestuur wordt een felicitatiekaart gestuurd
 • In het geval van geboorte wordt een klein en passend geschenk gegeven.

Jubileum

In dit geval wordt met jubileum bedoeld het bereiken van 25-, 50- of 75-jarig  lidmaatschap van voetbalvereniging Musselkanaal.

 • Namens de vereniging wordt de jubilaris schriftelijk door het bestuur uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de huldiging tijdens de eerstvolgende nieuwjaarsreceptie van het jaar waarin het jubileum plaatsvindt.
 • De jubilaris ontvangt een bos bloemen en een attentie en natuurlijk een dankwoord van de voorzitter.  

Voetbalvereniging Musselkanaal, april 2018

 

 

 

Wij steunen:

Sponsoren: