Bezoek ons ook op social media:

Cursus sportverzorging

In deze periode zien wij veel oproepen voorbij komen, waarin VERENIGINGEN OP ZOEK ZIJN NAAR EEN VERZORGER (M/V). Dit betekent  in
ieder geval dat deze verenigingen het BELANG VAN MEDISCHE BEGELEIDING voor haar sporters inzien en ook bereid zijn om daarin te investeren. Tegelijkertijd geeft het ook aan dat het vinden van een geschikt persoon niet eenvoudig is. Wat wij terugkrijgen van verenigingen is dat men eerst binnen het eigen netwerk zoekt en wanneer dit geen geschikte kandidaat oplevert is de volgende stap een oproep/vacature plaatsen in de diverse (social) media.

WIJ DENKEN DAT ER NOG EEN ANDERE MOGELIJKHEID IS.
 

Namelijk iemand met de POTENTIE, INTERESSE EN CLUBBINDING een opleiding
aanbieden/vergoeden met daaropvolgend een functie als verzorg(st)er binnen de betreffende vereniging. Deze INVESTERING IN KENNIS EN KUNDE word voornamelijk gebruikt bij trainers/coaches, maar zelden bij verzorgers(!?). Uiteraard doen we daar een aantal verenigingen mee tekort, want er zijn er ook een aantal die dit wel doen. Echter, uit de informatie die wij van verenigingen ontvangen is de conclusie, dat het
merendeel dit niet doet, gerechtvaardigd. En bij de verenigingen die het wel doen, komt het initiatief vaker bij de verzorger in spe vandaan dan bij de vereniging. Terwijl dat bij trainers/coaches vaker bij de vereniging vandaan komt.

Niet dat dit ons bevreemd, maar medische begeleiding is daarmee wel een
‘ONDERGESCHOVEN KINDJE’ en op deze manier zal dat ook zo blijven. Tegelijkertijd is een sportvereniging bij uitstek de plek voor
LICHAMELIJKE ONTWIKKELING en indien er sprake is van een jeugdafdeling spreken we zelfs over LICHAMELIJKE OPVOEDING. Dat vraagt om deskundigheid, zowel sport specifiek als ook op het gebied van het menselijk lichaam. Voor elke sportvereniging een must, maar in de praktijk is het lang niet altijd even eenvoudig om hier geschikte mensen voor te vinden.

WIJ BIEDEN U HET VOLGENDE.

Ø  CURSUS SPORTVERZORGING voor iedereen, binnen uw vereniging, die hier
affiniteit mee heeft.

Ø  De cursus bestaat uit een BASISOPLEIDING VAN 5 BIJEENKOMSTEN.

Ø  KOSTEN VOOR DE CURSUS ZIJN €140,- (incl. studiemateriaal en
huiswerkbegeleiding).

Ø  De eerste 10 aanmeldingen krijgen €20,- KORTING en de 11e t/m 20e
€15,- KORTING.

Ø  DE CURSUS GAAT OP MAANDAG 27 MEI VAN START EN EINDIGT OP DONDERDAG
12 JULI. De aanvangstijd is 19.15 UUR en de eindtijd is 22.15 UUR.

Ø  Indien er sprake is van voldoende animo en gebleken geschiktheid, zal er ook een vervolg (verdieping)cursus worden uitgeschreven bestaande uit 3 bijeenkomsten (in september / oktober).

De cursus staat onder de DESKUNDIGE LEIDING van ANGELO CIJNTJE (oud
profvoetballer van SC Heerenveen, SC Veendam en FC Groningen en tegenwoordig Personal Fit Coach) en SIMON KLAZINGA (fysiotherapeut,
mylogenics behandelaar, voedingsdeskundige en docent fitnesstrainersopleidingen).

AANMELDEN KAN VIA HTTPS://WWW.SIMONSPORTIEF.NL/OPLEIDINGEN/

Wij steunen:

Sponsoren: