Bezoek ons ook op social media:

Inleveren lotenboekjes

Beste leden, ouders en supporters,

Er zijn reeds vele boekjes ingeleverd voor degene die dit nog moeten doen graag uiterlijk donderdag 15 november bij de kantine of leider inleveren.

De trekking van de grote verloting zal plaatsvinden op 18 november en de uitslag zal via de website en andere media kenbaar worden gemaakt.

Alvast dank

De lotencommissie

Wij steunen:

Sponsoren: