Bezoek ons ook op social media:

Tweede spiegelavond wederom goed bezocht!

Maandag 25 juni heeft de tweede bijeenkomst vanuit de procesgroep plaats gevonden. Allereerst gaat onze dank uit naar alle mensen die de moeite hebben genomen aan te sluiten deze avond! Bedankt!!

Alle inbreng van deze avond is inmiddels verwerkt en wordt weer meegenomen in actie punten die moeten worden uitgevoerd.

De aftrap van de avond begon met het reageren op vijf stellingen die betrekking hadden op VV Musselkanaal. Eens of oneens en waarom dan??

De stellingen waren;

 1. Bij VV Musselkanaal mogen alle leden zich uitspreken
 2. Wij communiceren op de wijze die past bij VV Musselkanaal
 3. Bij VV Musselkanaal infomeren we alle leden
 4. Bij VV Musselkanaal respecteren wij elkaar voldoende
 5. Bij VV Musselkanaal krijgen leden waardering

De reacties hierop waren zeer divers, zowel negatief als positief. Met name de communicatie verdiend zeker de nodige aandacht, niet alleen soms het gebrek aan communicatie maar ook de manier waarop kan volgens het grootste gros positiever.

Vanuit deze reacties zijn actiepunten geformuleerd, voornemens om binnen 2 jaar te realiseren. In de bijeenkomst na de vakantie gaan we kijken welke actiepunten er nog bij kunnen maar ook wie gaat wat doen????

Het bestuur kan het niet alleen, de procesgroep kan het niet alleen, samen moeten we de schouders er onder zetten!

Enkele actiepunten die geformuleerd zijn;

Waar staan we over 2 jaar.

Informeren;

 • Ieder nieuw lid (jong of oud) ontvangt een informatie pakket.
 • Informatie avond voor F en E jeugd, 2 keer per jaar
 • App waar actuele informatie in staat

Communicatie;

 • Negativiteit? Durf het bespreekbaar te maken; je bent vast niet de enige die het waarneemt. Leg het bij de juist mensen.
 • Juiste invulling van communicatiemiddelen (Facebook, website etc)
 • Uitdragen wat er gepland staat/ agenda ( van slotfeest tot inloopavonden van het bestuur)Transparantie.
 • Positief in communicatie (wedstrijdverslagen, wedstrijdboekje, informatie site) en terugkoppeling.
 • Weten we juiste personen te benaderen à smoelenboek op de site/kantine.

Respect en waardering;

 • Er zijn richtlijnen voor afscheid/waardering van spelers, vrijwilligers. Duidelijke hoofdlijn wat we willen, inzichtelijk gemaakt zijn wie waar staat qua “dienstjaren”
 • We spreken met mensen i.p.v. over mensen
 • Kennen we onze leden en weten we hoe we kwaliteiten moeten benutten (trainers,  hulp bij doe dag, hulp bij toernooien, jeugdactiviteiten etc.}
 • Blijven we activiteiten als vrijwilligersavond,slotfeest, sponsoravond, doedag, toernooien jaarlijks voortzetten.

Wij steunen:

Sponsoren: