Bezoek ons ook op social media:

Een ‘overschrijving’ naar VV Musselkanaal. Hoe doe ik dat?

Wil je in een lopend seizoen een overschrijving aanvragen? Dan controleert de KNVB of je in de afgelopen 3 jaar bindende wedstrijden hebt gespeeld voor een andere voetbalvereniging. Wanneer dit het geval is, kan de overschrijving alleen met ingang van een nieuw seizoen worden verleend en ben je per 1 augustus speelgerechtigd voor onze club. 


Alleen als er bijzondere omstandigheden zijn (bijvoorbeeld een verhuizing over meer dan 30 kilometer), kan de KNVB wel instemmen met een tussentijdse overschrijving. Hierbij wordt nog een verschil gemaakt tussen diegenen, die in ‘prestatieklassen’ voetballen en diegenen die in ‘recreatieklassen’ voetballen. Informatie hierover is te verkrijgen bij de ledenadministratie of het secretariaat van VV Musselkanaal.
 
Wil jij je voor het nieuwe seizoen laten overschrijven naar VV Musselkanaal, dan moet de aanvraag vóór 1 juni bij de KNVB binnen zijn. De ledenadministratie zorgt hiervoor. Je moet uiteraard wel tijdig de daarvoor noodzakelijke dingen regelen. Naast het inschrijfformulier moet je een overschrijvingsformulier, een KNVB-ledenmutatiekaart (LMK) en spelerspas inleveren bij onze ledenadministratie. Het overschrijvingsformulier (verkrijgbaar bij onze of je vorige vereniging) moet je laten ondertekenen door of namens het bestuur van je vorige vereniging. De ledenmutatiekaart kun je ophalen bij (de secretaris of ledenadministratie) van je vorige vereniging. Zij zijn verplicht dit af te geven, tenzij je niet aan de (contributie)verplichtingen hebt voldaan.

Download hier het Overschrijvingsformulier

Wij steunen:

Sponsoren: